CA_1 – druhý úkol

Kalkulátor objemu a povrchu kvádru

Úkol byl jednoduchý, kdo to chtěl mít rychle za sebou, vešel se do pár minut. Jelikož to byl první úkol, tak jeho podstatou bylo prakticky pouze procvičit a zopakovat příkazy Console.ReadLine(); a Console.WriteLine(); V úkolu jsou ošetřeny vstupy pomocí TryParse. Ostatně můžete se podívat na zdroj – stáhnout celý projekt pro Visual Studio 2008.

Download CA1_hartman

CategoriesC#