Deployment Movie makeru (Windows 7)

Movie maker není součástí Windows 7 ani žádné jejich aktualizace. Místo toho je součástí balíku Windows live. Microsoft velí stáhnout windows-live-web-setup, spustit a nakliklat které komponenty chceme. Ty se pak stáhnou a nainstalují.

Bohudík ale existuje ještě instalační soubor wlsetup-all.exe ( lze stáhnout ze stránek Microsoftu ), který už vše obsahuje. Není to ideální varianta ale samotný Movie maker se mi nikde sehnat nepodařilo. Pro samotnou instalaci pak postačí script podobný tomuto:

IF NOT EXIST "C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe" (
\\server\share\wlsetup-all.exe /q /NoLaunch /NoToolbarCEIP /NoHomepage /NoSearch /AppSelect:MovieMaker
REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows Live\Common" /v TOUVersion /t REG_SZ /d "16.0.0.0" /f
)

Klíč, který se přidává do registrů je zde proto, aby uživatel nemusel potvrzovat EULA. Při použití roamingových profilů se vyplatí ho nastavit v user preferences pro konkretní skupiny uživatelů, jinak to nefunuguje (HKCU část registru cestuje s uživatelem). Hodnota “16.0.0.0” je verze EULA či tak něco a liší se dle verze instalačního souboru wlsetup-all.exe.