Faktoriál

Takto zhruba by mohl vypadat jednoduchý program v jave, který spočítá faktoriál čísla, které je ovšem nutné dopsat do zdrojového kódu jako promennou “cislo” typu int.

 

public class Faktorial {

public static int Faktorial(int cislo)
{
int faktorial = 1;
if (cislo > 1)

while (cislo > 1) {faktorial *= cislo--;}

else if (cislo < 0)

faktorial = 0;

return faktorial;
}

public static void main(String[] arg)
{
int cislo = 6;
System.out.println("Faktoriál čísla " + cislo + " je " + Faktorial(cislo));
}

}