Faktoriál

Jednoduchý script, který spočítá faktoriál zadaného čísla. Je třeba ho uložit do nějakého souboru, přidělit mu práva pro spouštění (chmod +x vas_soubor) a spustit s parametrem, kterým bude číslo, jehož faktoriál chceme spočítat (./vas_soubor cislo ; například ./fakt.sh 3).

#!/bin/bash
num=$1
fakt=1
while [ $num -gt 1 ]; do

let fakt=$[ $fakt * $num ]
let num--

done
echo Faktorial cisla $1 je $fakt