Jak napsat vlastní metodu?

Jen pro připomenutí – náplní minulého testu z programování bylo napsat primitivní metodu, který měla za úkol zasortovat člověka na základě věku. Protože se dá očekávat, že se testy podobného typu budou opakovat, rozeberu a okometuji tu jedno z možných řešení.

private static string Skupina(double vek)
/*
private určuje, že metoda není přístupná z venku.
static mi zajistí, že mám metodu hned po ruce a pro její použití nemusím vyvtářet její instanci.
string je datový typ, který bude výstupem této metody.
Skupina je jméno metody. Metodu budu volat právě tímto jménem.
V kulatých závorkách uvedu všechny vstupní parametry metody, v tomto případě pouze věk, jenž musí být datovým typem double.
Správné volání této metody tedy bude Skupina(promenna_nebo_cisla_typu_double);
*/
	if (vek < 1) //pokud je věk menší než 1 (a to i třeba -100) provede se následující příkaz return
		return("kojenec");
	else if (vek < 2) //pokud nebude menší než 1, vyzkoušej jestli je menší než 2, pokud ano proveď následující příkaz return
		return("batole");
	else if (vek < 6) //pokud ne, vyzkoušej jestli není menší než 6 a tak dále
		return("předškolák");
	else if (vek < 16)
		return("žák");
	else if (vek < 26)
		return("student");
	else if (vek < 65)
		return("zaměstnanec");
	else //a pokud nevyhový žádnému z předchozích pravidel proveď poslední příkaz return
		return("důchodce");
}

Jak vidno metoda je velmi primitivní a nemá ošetřené vstupy. Může se tedy snadno stát, že pokud jí zadám jako věk záporné číslo, bude mi tvrdit, že daný člověk je kojenec. Nakopak pokud zadám např. 10000 bude mi tvrdit, že daný člověk je důchodce a ani jí nenapadne, že už třeba nežije. A v neposlední řadě, pokud zadám např. písmeno, program jednoduše spadne. V další části hodiny jsme tedy v metodě Main ošetřovali vstup a až poté volali metodu Skupina. O tom ale až třeba příště.

CategoriesC#