Vyhledávání v Linuxu

Pro vyhledávání v Linuxu budeme nejčastěji používat příkaz grep – pojďme se na něj podívat a ukažme si i některé další užitečné věci jako je přesměrování vstupů a výstupů.

grep hledany_vyraz soubor1 soubor
Tato magická formulka nám vyhledá hledany_vyraz v souborech, které určíme (ano, můžej jich být více).

Příkaz grep -r hledany_vyraz adr1 bude hledat hledaný výraz rekurzivně v adr1.

Obvzláště užitečné je užití grep jako filtru výstupu jinéh příkazu (například ls ve velkém adresáři). Jeho užití poté vypadá takto: ls | grep hledany_vyraz. Znak | (pipe) zde zajistí tzv. přesměrování standardního výstupu ls do standardního vstupu grep.

Úplně to nesouvisí s vyhledáváním ale když už jsme u toho přesměrovávání, ukážeme si ještě filtr more, který je rovněž užitečný vypisujeme-li velké množství dat. Užití stejné jako u grep – tedy například ls | more. To nám zajistí postupný výpis po stránkách. Na další stránku se dostaneme pomocí mezerníku.

Dalším užitečným příkazem, tentokrát pro vyhledávání souborů je příkaz locate, který nám najde všechny instance námi hledaného souboru. Syntaxe je locate soubor.

Ještě lepší je příkaz find. Syntaxe je find kde -name co -print. Umí toho mnohem více, užitečné jsou parametry -type -mtime a hlavně -exec. Více v man find :). #Díky nemo