Základní příkazy

Zde se pokusím vyjmenovat a popsat některé základní příkazy, které se mohou hodit i když zrovna nemáte v plánu scriptovat v bashi. Pokud budete používat linux častěji zjistíte, že nekdy je nesrovnatelně jednodušší použít termiál a zadat pár příkazů, než se probírat grafickými “klikátky”.

Zástupné znaky
Zástupné znaky jsou takové, které se používají namísto znaku nebo sekvence znaků, které například neznáme. První – “*” se používá pro několik znaků. Do* pak může znamenat například Documents, Downloads nebo Domů. Dalším znakem je ?, který nahradí pouze jeden libovolný znak.

man
Zobrazí nápovědu k danému příkazu. Tento příkaz si zapamatujte, pokud Vám kdykoli nebude cokoli jasné, ať už to bude některý z následujících příkazů nebo příkaz zde nezmíněný, práve man Vám vždy podá nápomocnou ruku a poradí, k čemu daný příkaz slouží a jak ho použít.
Například: user@machine:~$ man ls

ls
Vypíše obsah adresáře.
Užitečné přepínače jsou -R kdy nám příkaz vypíše obsah všech adresářu, které se skrývají v našem aktuálním, dále -S, který seřadí výpis podle velikosti a -t, který seřadí výpis podle posledních úprav. Též se může hodit ls -al, který nám zobrazí výpis aktuálního adresáře včetně skrytých souborů a rovněž uvidíme nastavená oprávnění.
Například: user@machine:~$ ls nebo user@machine:~$ ls -S

cd
Změní aktuální adresář. cd bez parametrů nás přesune do domovského adresáře (stejně jako cd ~).
Například: user@machine:~$ cd Dokumenty

cp
Zkopíruje soubor či adresář. Zde je často vhodné využít výše zmíněné zástupné znaky. Například cp -r adr1 adr2 nám zkopíruje adresář adr1 do adr2, který v případě potřeby vytvoří nebo cp *.mp3 slozka/ nám zkopíruje všechny mp3 soubory umístěné v aktuálním adresáři.
Například: user@machine:~$ cp folder/song.mp3 folder2/song.mp3

mv
Přesune soubor či adresář. Syntaxe je stejná jako u cp. Jediný faktický rozdíl je, že v případě mv bude odstraněn původní soubor.
Například: user@machine:~$ mv folder/song.mp3 folder2/song.mp3

chmod
Mění práva daného souboru. Zvláště se nám bude hodit chmod +x script.sh, což zajistí práva na spouštění daného souboru. Další užitečné zaklínadlo je chmod 777 soubor, což zajistí práva na čtení, zápis i spouštění komukoli. Důležitým přepínačem je -R, který se chová podobně jako v případě ls – rekurzivně, čili veškeré změny jsou aplikovány i na podadresáře – chmod -R 777 složka.
Například: user@machine:~$ chmod 777 soubor

mkdir
Vytvoří složku. Za zmíňku stojí snad jen přepínač -p, který pro nás zajistí vytvoření celé cesty, pokud neexistuje. Například postupné zadávání mkdir slozka1; cd slozka1; mkdir slozka2; cd slozka2; mkdir slozka3 můžeme nahradit pouhým mkdir -p slozka1/slozka2/slozka3.
Například: user@machine:~$ mkdir slozka

rmdir
Odstraní složku – ale pozor! Jen v případě, že je daná složka prázdná!
Například: user@machine:~$ rmdir slozka